Op retraite bij St. Jozef – Inleiding bij het Lof te Smakt

Beste broeders en zusters in Christus,

Welkom

Vandaag wil ik graag met u spreken over St. Jozef, de echtgenoot van de Maagd Maria en de voedstervader van Jezus. Zoals beschreven in het Matheüs-evangelie (Mt. 1,18-24) waar we zo dadelijk naar gaan luisteren, was Jozef een rechtvaardige man en timmerman van beroep. Hij was een nederige en gehoorzame dienaar van God, die de Heilige Geest volgde in al zijn handelingen.

Homilie

Toen Jozef ontdekte dat Maria zwanger was, wist hij dat hij niet de vader was. Maar in plaats van haar openlijk te beschuldigen of te veroordelen, besloot hij in stilte van haar te scheiden om haar te beschermen tegen mogelijke veroordeling en schande. Het was in deze tijd dat de engel van de Heer tot hem verscheen en hem vertelde dat het Kind dat in Maria’s schoot was ‘verwekt’ door inwerking van Heilige Geest, en dat Jozef moest trouwen met Maria en het Kind Jezus moest opvoeden als zijn eigen zoon.

Jozef was bereid om te gehoorzamen aan de wil van God, zelfs als dat betekende dat hij zijn eigen plannen moest opgeven en zijn leven moest veranderen. Hij accepteerde zijn roeping als aardse vader van Jezus en voedde Hem op met liefde en toewijding, terwijl hij Hem leerde over de H. Schrift en de wetten van God.

Als katholieken kunnen we veel leren van het leven van St. Jozef. Hij was bereid was om te doen wat God van hem vroeg. Zijn leven en zijn voorbeeld tonen ons het belang van nederigheid en gehoorzaamheid aan God, en hoe we onze eigen wil moeten onderwerpen aan Gods Wil.

Hieronder wil ik enkele manieren bespreken waarop we St. Jozef kunnen eren en zijn voorbeeld kunnen volgen.

Allereerst kunnen we St. Jozef eren door te bidden tot hem en hem vragen om zijn voorspraak. Als de voedstervader van Jezus en de beschermer van de Heilige Familie, is St. Jozef een krachtige voorspreker bij God. Door tot hem te bidden, kunnen we zijn bescherming en zegen ontvangen in ons dagelijks leven. We kunnen hem vragen om ons te helpen om ons te richten op de wil van God en ons te helpen bij het vinden van de juiste weg in ons leven.

Ten tweede kunnen we St. Jozef eren door zijn voorbeeld van nederigheid en gehoorzaamheid te volgen. Zoals we hebben geleerd uit het evangelie, was Jozef bereid om zijn eigen plannen op te geven en zijn leven te veranderen om de wil van God te doen. Hij was een man van weinig woorden en zijn daden spraken voor zichzelf. We kunnen ons laten inspireren door zijn voorbeeld en ons eigen leven richten op het dienen van God en anderen met nederigheid en gehoorzaamheid.

Ten derde kunnen we St. Jozef eren door ons te richten op het gezinsleven en ons te richten op de bescherming van onze geliefden. Als beschermer van de Heilige Familie was St. Jozef toegewijd aan de bescherming en zorg voor zijn gezin. We kunnen ons laten inspireren door zijn voorbeeld en ons eigen gezinsleven richten op de bescherming en zorg voor onze geliefden.

Ten slotte kunnen we St. Jozef eren door ons te richten op onze eigen roeping in het leven. Zoals we hebben geleerd uit het leven van St. Jozef, kan God ons leiden naar plaatsen die we niet verwachten en kunnen we worden opgeroepen om ons leven te veranderen om Zijn wil te doen.

St. Jozef was een man die zichzelf op de achtergrond hield en zijn taken vervulde zonder veel ophef te maken. Hij was nederig en dienstbaar aan God en de Heilige Familie. Zijn gehoorzaamheid aan God en zijn roeping in het leven, gaf hem de kracht en de wijsheid om te handelen in moeilijke tijden en om te zorgen voor degenen die hem waren toevertrouwd.

Laten we daarom vandaag bidden tot St. Jozef, de beschermer van de Heilige Familie en de patroonheilige van de universele Kerk, om ons te leiden in ons leven en ons te helpen om te leven volgens de wil van God. Moge St. Jozef u alle zegenen en u leiden op uw levensweg van geloof. Amen.

Smakt, 26 maart 2023, Pastoor Geudens