Eilandjes van heiligheid

Op 5 december 1967 zegt Jezus tegen Marguerite: Ik heb het al gezegd en Ik herhaal het nogmaals: mijn Kleine Zielen kunnen de wereld redden. Vormt overal eilandjes van heiligheid”.

De Boodschap in zijn geheel laat ons heel duidelijk inzien dat het niet de bedoeling van Jezus is om langs de weg van de eilandjes van heiligheid de zielen die al heilig zijn uit te kiezen. Integendeel, in deze toch vijandige wereld, wil Hij Kleine Zielen van goede wil samenbrengen in ‘een eilandje van heiligheid’ om hen met elkaar in heiligheid te laten delen met de bedoeling de wereld te redden.

Een eilandje van heiligheid bestaat uit een groep Kleine Zielen die regelmatig samenkomen om te bidden en zich te laten vormen en onderrichten door de Boodschap. Zij willen leven vanuit een volledig vertrouwen in en een totale overgave aan de Barmhartige Liefde, anderen naar Hem brengen en alzo zielen redden.

legioen-kleine-zielen-1c

Jezus: “Ik ben de Barmhartige Liefde”

Het ware teken van mijn Koningschap is mijn Geest van Liefde en van Barmhartigheid. Het andere teken dat ge met aandacht beschouwt is de WONDE in mijn hand die rust op mijn GODDELIJK HART om de kloppingen te bedwingen die mijn Liefde voor u, ongelukkige schepselen, aan dit Hart opdringt” (1 juli 1975).

Marguerite 0004

In de jaren vlak na het Tweede Vaticaans Concilie heeft een huismoeder uit het Luikse (België), boodschappen van Jezus ontvangen in de vorm van innerlijke inspraken, waarin Hij haar vroeg om “Het Legioen van de Kleine Zielen” te stichten. Haar naam was Marguerite.

Op vraag van haar biechtvader en geestelijke leidsman, schreef zij in een schrift haar dialogen met de Heer en haar persoonlijke meditaties op. Deze schriften werden overhandigd aan de Bisschop van Luik. Na ze onderzocht te hebben, verleende de bisschop het imprimatur voor de Boodschappen. Daaropvolgend heeft dezelfde Bisschop van Luik het Legioen van de Kleine Zielen erkend als Vereniging van gelovigen in de schoot van de Katholieke Kerk. Deze dialogen bevinden zich in het verlengde van het geestelijke Kindschap dat de heilige Theresia van het Kind Jezus zo nauw aan het hart lag. “Kind, laat het liefdegraan ontkiemen dat mijn kleine bruid Theresia van het Kind Jezus in de zielen gezaaid heeft” (2 juli 1972).

Kleine Weg, kleine zielen
Deze dialogen bleven verdergaan gedurende een veertigtal jaren tot aan de dood van Marguerite, op 14 maart 2005, enkele weken vóór het overlijden van paus Johannes-Paulus II. Marguerite is trouwens door deze paus ontvangen geweest, namelijk in 1979 en in 1998 om hem eerst het eerste deel en vervolgens het vierde deel van de Boodschap te overhandigen. Zij was telkens begeleid door haar geestelijke leidsman.

De Paus liet verstaan dat hij de ‘Boodschap’ kende en hij zou haar gezegd hebben: “Het is goed! Het is heel goed!”

margarita-juan-pablo-ii1

Merk op dat één van de aandachtspunten van de voorgestelde spiritualiteit van de Kleine Zielen juist is: het opdragen van uw gebed, uw leven, uw lijden, voor de heilige Vader, voor de Bisschoppen en voor een vernieuwde trouw van de christenen aan het kerkelijk leergezag. Jezus zegt op een dag aan zijn vertrouwelinge: “Weet ge, kindlief, mijn meest onverzettelijke tegenstanders komen niet steeds uit de kringen der buitenstaanders, maar men vindt hen ook en vaak in de schoot van mijn Kerk” (1 december 1966).

De vier delen van deze Boodschap zijn geschreven in een eenvoudige taal en zijn een authentieke inleiding op de mystiek en toegankelijk voor alle levensstaten (leken, priesters, Godgewijden). Heel wat christenen hebben er hun levensboek van gemaakt en hebben er een onthutsende bron in ontdekt om hun Hoop nieuw leven in te blazen. De Kleine Zielen worden uitgenodigd om zich te verzamelen in gebedsgroepen, die ‘eilandjes van heiligheid’ genoemd worden, waar zij zich in de Boodschap kunnen verdiepen bij het bidden van het rozenkransgebed dat het gebed van de kleinen bij uitstek is. Als leidraad bij de gebedssamenkomsten wordt er maandelijks een bloemlezing uit de Boodschap aangereikt. Er worden bedevaarten en retraites georganiseerd waaraan iedereen kan deelnemen om het geloof te verdiepen in het licht van de Boodschap.
Kinderen, vernieuwt uw zielen met het Licht van het Heilig Evangelie waaraan zo goed herinnerd wordt in de Boodschap van de Barmhartige Liefde” (10 juni 1985).

Jezus heeft aan Marguerite en aan haar geestelijke leiders (zij heeft er vier elkaar opvolgende gehad) duidelijk gemaakt dat Hij een Kapel en een Centrum wenste van waaruit de Boodschap zich kon verspreiden…

Dit huis moet een heilige hoogte van spiritualiteit worden” (9 januari 1974).

capilla-del-centro-internacional-de-belgica

“Dat zij tot Mij komen in deze kapel waar Ik hen opwacht en zoveel genadegaven voor hen beschikbaar houd.

Hebben de mensen nog steeds niet begrepen dat dit huis, dat Ik bewoon een bevoorrechte plaats is? Van hieruit breidt mijn Barmhartigheid zich uit over de ganse wereld. Andere plaatsen genieten hetzelfde voorrecht maar ze worden wel bezocht en in ere gehouden.

Waarom zijn er zoveel lege plaatsen rond mijn Liefdesacrament?

Deze eenvoudige kapel, waar Ik op bijzondere wijze aanwezig ben, zou eigenlijk te klein moeten zijn om allen te ontvangen die mijn Liefde roept”. (28 januari 1979)


10848614_871994902834882_4185892611091900666_o

10697439_871994722834900_7390469678602703509_o

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s