Stichting LKZ NEDERLAND

Het Legioen Kleine Zielen van Jezus’ Barmhartig Hart is een door de Kerk erkende en goedgekeurde geestelijke vereniging. Op 21 november 1983, feest van de Opdracht van Maria, heeft Mgr. G. M. van Zuylen de statuten van het Legioen, welke opgesteld werden volgens de eisen van het kerkelijk Wetboek, goedgekeurd. De officiële erkenning van het Legioen Kleine Zielen van Jezus’ Barmhartig Hart door de bisschop van Luik maakt het mogelijk dat het Legioen zich over de hele wereld kan verspreiden, groeien en bloeien, met de zekerheid een officiële vereniging van de Kerk te zijn.

Bestuursleden Stichting Legioen Kleine Zielen Nederland

Voorzitter: Dhr. J.N.R. Keuven

Penningmeester: Mw. L.E.J. Beurskens – van de Rijdt

Secretaris: Mw. A.M.H.B. Sijstermans-Keuven

Lid en Proost: Mgr. Dr. E. De Jong

Lid: Z.E.H. Pastoor J.W.F.G. Geudens

Lid: Mw. M.E. van den Boorn – Wenders

Lid: Mw. C.M.A.M. Hinzen

Lid: Dhr. H.C.J. Mengeleers

Lid: Dhr. J. Habets

Lid: Mw. R. Schrijnemaekers

Lid: Dhr. E. Miedema

Secretariaat en Administratie:
Stichting Legioen Kleine Zielen, p/a Mevr. L.E.J. Beurskens-van de Rijdt, Rijksweg 90, 5941 AH Velden, tel. 077-4722959.
IBAN nummer van de Stichting Legioen Kleine Zielen is: NL24 INGB 0005 8317 13, ten name van ‘Abonnement/lidmaatschap Legioen Kleine Zielen‘. (Kosten lidmaatschap bedraagt 10 euro per jaar, een steun lidmaatschap 15 euro per jaar).

OVERIGE GEGEVENS:

  1. ANBI
    De Stichting Legioen Kleine Zielen is door de Belastingdienst sedert 2010 erkend als een ANBI instelling, waardoor donateurs bepaalde belastingvoordelen hebben bij giften: Uw gift is aftrekbaar voor de inkomsten­belasting. Ons RSIN ofwel fiscaal nummer is: 8232.92.873
  2. HOOFDLIJNEN ACTUEEL BELEIDSPLAN: a. werkzaamheden: het stimuleren van de verspreiding in Nederland van de geestelijke Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de kleine zielen. Dit gebeurt middels het organiseren van gebedsgroepen, het verspreiden van een Nieuwsbrief en het houden van landelijke gebedsdagen en bedevaarten/pelgrimages. b. werving van gelden: dit gebeurt via giften en via het innen van jaarlijks lidmaatschapsgeld van 10 euro per persoon.  c. beheer vermogen is in handen van het bestuur van de Stichting LKZ Nederland. d. besteding van het vermogen: de ontvangen gelden worden besteed aan het organiseren van landelijke gebedsdagen en (bus)bedevaarten/pelgrimages. e. toelichting op de staat van baten en lasten: de Stichting heeft de afgelopen jaren steeds een klein positief saldo per kalenderjaar overgehouden. Dit saldo wordt dan altijd automatisch overgeheveld naar het volgende boekjaar.
  3.  BELONINGSBELEID: door Stichting LKZ Nederland worden geen beloningen en/of vergoedingen toegekend, alle werkzaamheden gebeuren dus op vrijwillige basis.
  4. ACTUEEL VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN:  Stichting LKZ Nederland oefent in 2020 (net als voorgaande jaren) de volgende activiteiten uit:, organiseren maandelijkse gebedsbijeenkomsten op diverse plaatsen in Nederland, organiseren van een landelijke gebedsdag (dit jaar op 25 juni te Maastricht) en daarnaast het organiseren van bedevaarten naar met name Chèvremont en Banneux (beide in België), maar soms ook naar andere bedevaart- plaatsen in Nederland of het buitenland. Vervoer is dan meestal per touringcarbus.  Tenslotte verzorgt de Stichting de uitgave van een 3 maandelijkse Nieuwsbrief en kunnen er door geïnteresseerden boeken worden besteld, met name de 4 boeken  betreffende “de Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de kleine zielen”. Minimaal één keer per jaar wordt een Algemene bestuursvergadering georganiseerd.
  5. FINANCIEEL OVERZICHT:

Jaar 2022: Overzicht Inkomsten en Uitgaven
Inkomsten voor publicatiedoeleinden: Euro 1.783,00
Verkoop propaganda-materiaal: Euro 55,00
Totale inkomsten: Euro 1.838,00
Uitgaven voor publicatiedoeleinden: Euro 1.344,00
Uitgaven voor advertenties: Euro 0
Kosten nationale gebedsdag per saldo: Euro 0
Administratiekosten en portokosten: Euro 228
Totale uitgaven: Euro 1.572,00

Jaar 2019: Overzicht Inkomsten en Uitgaven
Inkomsten voor publicatiedoeleinden: Euro 3.605,00
Verkoop propaganda-materiaal: Euro 0,00
Totale inkomsten: Euro 3.605,00
Uitgaven voor publicatiedoeleinden: Euro 1.107,00
Uitgaven voor advertenties: Euro 0,00
Kosten nationale gebedsdag per saldo: Euro 0,00
Administratiekosten en portokosten: Euro 375,00
Totale uitgaven: Euro 1.482,00

Jaar 2020: Overzicht Inkomsten en Uitgaven
Inkomsten voor publicatiedoeleinden: Euro 1.166,00
Verkoop propaganda-materiaal: Euro 53,00
Totale inkomsten: Euro 1.219,00
Uitgaven voor publicatiedoeleinden: Euro 1.061,00
Uitgaven voor advertenties: Euro 290
Kosten nationale gebedsdag per saldo: Euro 0,00
Administratiekosten en portokosten: Euro 140,00
Totale uitgaven: Euro 1.491,00

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s