Juni, Heilig Hart maand. 21 juni bedevaart naar Luik: heiligdom van Juliana van Cornillon en kapel van de Barmhartige Liefde. Welkom!


Deze slideshow vereist JavaScript.


Een beknopte voorstelling van ‘het Legioen Kleine Zielen’

Brochure Stella Legioen Kleine zielen (3/2018) – in PDF klik hier

Inhoud:
1. Zijn oorsprong met Marguerite
2. Zijn erkenning door de Kerk
3. Zijn eigenheid en zijn spiritualiteit
4. Zijn eigen opdracht
5. Zijn internationale inplanting
6. De middelen in dienst van zijn leden


De Barmhartige Liefde zal zegevieren.                                                                  Op 12 augustus 1992 zegt Jezus tot Marguerite: “Om echt te zijn in de Liefde, moeten de Kleine Zielen liefde worden. Op 22 mei 1967 zegt Jezus tot Marguerite: Laat hen (kleine zielen) vol vurige ijver zijn jegens Mijn Heilige Moeder en haar in ieder opzicht eer betuigen. Zij is de Bron van de kleine zielen. In haar straalt de Goddelijke Liefde. Zij is het kanaal van Mijn gaven. Allen zullen haar moeten erkennen als Moeder en Raadgeefster. Door haar toedoen ontvang Ik hun gebeden en zal ik hen verhoren met het oog op hun hoogste goed. Ze zullen zich bovendien ertoe verbinden dagelijks met hart en ziel het rozenhoedje te bidden VOOR DE WERELDVREDE EN DE VREDE VAN ELKE ZIEL IN HET BIJZONDER”. Op 26 juli 1978 zegt Jezus tot Marguerite: De Liefdeboodschap aan de kleine zielen is voorbestemd om ruim verspreid te worden over de wereld. Nederige en vertrouwende kleine zielen, komt onbevreesd naar uw God toe. Vormt rondom Hem en tot meerdere eer en glorie van Hem een onoverwinnelijk leger onder de zoete en lieflijke leiding van Mijn zeer beminnelijke Moeder. Houd met uw geloof en uw liefde de vijand in bedwang.  Uit: Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen – deel 1, 3 en 4.

De  Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de kleine zielen bestaat uit 4 delen en is beschikbaar in vele talen. U kunt deze bestellen via: legioenkleinezielen@live.com. De kosten zijn 20 euro per boek, excl. verzendkosten.

Woorden van Jezus (en Marguerite) over Chèvremont, nabij Luik (België):

17 april 1973   Eerste Heilige Mis in de kapel van de Barmhartige Liefde te Chèvremont.

Jezus: Ik heilig en zegen deze plaats door Mijn Tegenwoordigheid

28 januari 1979

J: Zij moeten tot Mij komen in deze kapel, waar Ik hen verwacht en waar Ik zoveel genade voor hen heb aan te bieden.

M: Hoe moet ik dat doen Heer? ……..om ze hierheen te brengen?

J: Blijf hen dringend oproepen: waarom hebben de zielen nog niet begrepen dat dit huis (Kapel), waar Ik verblijf, begenadigd is?

Van hieruit verspreidt Mijn Barmhartigheid zich over de hele wereld. Andere plaatsen bezitten hetzelfde voorrecht, maar die worden al bezocht en vereerd. Waarom zoveel lege plaatsen rond Mijn liefdessacrament. Deze eenvoudige Kapel, waar Ik bijzonder tegenwoordig ben, zou te klein moeten zijn om hen te bevatten die Mijn Liefde oproept.

29 augustus 1979

J: Ik vraag u veel, maar ge hebt recht om veel te verwachten. Maak dat de levenskracht in de zielen toeneemt door uw trouw aan de genade die u bezielt.

M: Maar ik ben  niets.

J: Maar Ik ben alles in u.

M: wat moet ik doen?

J: Wat Ik vraag: zeg wat Ik u ingeef zonder vrees, verkondig uw geloof tegenover de indringers in Mijn Kerk

Ik ben met u…… het gevaar van een veroordeling tekent zich onvoorwaardelijk af. Richt de rijkdom van uw heilige verlangens tot de armen van deze aarde. Geef Mijn glimlach en Mijn medelijden aan allen doorheen uw klagen.  Al is uw lichaam zo vaak een haard van lijden, uw ziel moet altijd een stralende haard zijn van Mijn heilige tegenwoordigheid in u! Ik roep de zielen op naar Mijn klein liefdescentrum; zij moeten er talrijk het levende Brood komen zoeken, het eeuwige Woord, de Waarheid die Ik hen wil geven. Op deze plaats zal Ik hen de zin van gehoorzaamheid aan de Goddelijke rechten laten begrijpen, evenals het respect voor Mijn Heilige Naam. Zij moeten opgeroepen worden!

M: Heer Jezus, kom ons te hulp. Wij zijn vermoeid en zo weinig talrijk.