Kindje Jezus van Praag

HET KINDJE JEZUS VAN PRAAG
In een van de oudste delen van het historische centrum van Praag – aan de Kleine Zijde (Malá Strana) – staat de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Overwinning (Maria-de-Victoriakerk) van de Orde van de Ongeschoeide Karmelieten. De kerk is beroemd dankzij het beeld van het Kind Jezus van Praag.

Karmelieten
Het beroemde beeld staat boven het hoogaltaar van de kerk Onze Lieve Vrouw van de Victorie in Praag. Deze van oorsprong lutherse kerk wordt beheerd door de Ongeschoeide Karmelieten in het nabijgelegen klooster. Teresia van Avila Het Heilig Kind van Praag trekt jaarlijks duizenden pelgrims uit de hele wereld naar de Tsjechische hoofdstad. Volgens een legende zou het Kind Jezus aan een monnik in Spanje zijn verschenen, die na deze ervaring een houten beeld van 47 cm hoog van de hemelse gestalte vervaardigde. Vervolgens zou het beeld in bezit zijn gekomen van Sint Teresia van Avila, de stichteres van de Orde der Ongeschoeide Karmelietessen.

Huwelijkscadeau
Het beeld kwam via Boheemse karmelietessen in handen van de adel. In 1556 werd het als huwelijkscadeau geschonken aan hertogin Maria Manrique de Lara. Haar dochter schonk het beeld in 1628 aan het Praagse karmelietenklooster, waar het een plek kreeg in de novicenkapel.

Wonderen door nieuwe handen
Tijdens de Dertigjarige Oorlog werd Praag in 1631 door de protestantse Saksen bezet. Veel kerken en kloosters werden verwoest. Het Jezusbeeld werd beschadigd en raakte zoek. Een pater vond het in 1637 terug en constateerde dat de beide handen waren verdwenen. Hij zette er nieuwe handen aan en vanaf dat moment zouden er zich vele wonderen voordoen.

Bescherming van Praag
Steeds meer mensen geloofden dat er van het beeld een bijzondere zegen uitging voor het klooster en de stad. Talrijke miraculeuze genezingen werden gerapporteerd. Toen Praag in 1639 door de Zweden werd belegerd, zou de bevolking volgens velen door het Kind Jezus zijn beschermd.

Kroning
In 1651, drie jaar na het einde van de Dertigjarige Oorlog, maakte het beeld een tour langs alle Praagse kerken. In 1655 werd het plechtig gekroond door de bisschop van Praag, waardoor het devotieobject zijn beroemde gestalte kreeg. Deze kroning wordt nog steeds jaarlijks herdacht op de eerste zondag van mei.

Paus Benedictus XVI
Een nieuw hoogtepunt in de geschiedenis van het Heilig Kind van Praag vond plaats toen paus Benedictus XVI op 26 september 2009 het mirakelbeeld opnieuw kroonde. (Bron)

HET KROONTJE VAN HET KIND JEZUS

WKJ Kind Jezus 03

Bij het kruisje:

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
God, die is, die was en die komt.

Op elk van de drie eerste kralen:

En het Woord is vlees geworden,
en het heeft onder ons gewoond.
Onze Vader …..

Op elk van de 12 volgende kralen:

1.  De aankondiging aan Maria
2.  Het bezoek van Maria aan Elisabeth
3.  De geboorte van Jezus te Bethlehem
4.  De aanbidding van de herders
5.  De besnijdenis en naamgeving
6.  De opdracht in de tempel
7. De aanbidding van de wijzen
8.  De vlucht naar Egypte
9. Het verblijf als vreemdeling in Egypte
10. De terugkeer uit Egypte
11. Het verblijf in Nazareth
12. Jezus wordt teruggevonden in de tempel

Slotgebed:

Heer Jezus,
Gij bemint met voorliefde
alle kinderen, alle armen en kleinen.
Wij vertrouwen ten volle op U
en willen leven naar uw welbehagen.
Blijf genadig met ons bezig
en laat ons onophoudelijk groeien
naar uw Woord
en maak ons sterk in het goede.
Wees een betrouwbare Vriend
voor alle kinderen
en wijs ons uw wegen ten leven.
AMEN.

GEBED TOT HET KIND JEZUS

WKJ Kind Jezus 04

Jezus Christus, Verlosser van de wereld,
die door het mysterie van de menswording
een van de onzen zijt geworden,
tot U nemen wij onze toevlucht.
Wij geloven dat Gij de Zoon van God zijt,
die in de wereld gekomen zijt tot ons heil.
Wij vertrouwen dat Gij steeds bereid zijn ons bij te staan.
Wij willen U beminnen met geheel ons hart,
met geheel onze ziel en met al onze krachten
en onze naaste gelijk onszelf.
Wij betreuren al onze zonden,
omdat wij U beminnen
en omdat de zonde de bron is van alle onheil.
Vetrouwend op uw genadige barmhartigheid,
willen wij U voortaan trouw volgen.
Zie op ons neer nu wij beroep doen op uw goedheid
en wil ons helpen in onze nood.
(Hier worden de gebedsintenties vermeld.)
Laat ons eens voor eeuwig opgenomen worden in uw heerlijkheid,
samen met Maria en Jozef en alle uitverkorenen.

AMEN.

GEBED VAN PAUS BENEDICTUS XVI TOT HET KINDJE JEZUS VAN PRAAG

Heer Jezus,
we kijken naar U als kind
en geloven dat U de Zoon van God bent,
mens geworden door de Heilige Geest
in de schoot van de Maagd Maria.

Net als in Bethlehem
aanbidden we U, met Maria, Jozef,
de engelen en de herders
en we erkennen U als onze enige Redder.

U bent arm geworden,
om ons met uw armoede rijk te maken:
geef dat wij nooit vergeten
de armen en allen die lijden.

Bescherm onze gezinnen,
zegen alle kinderen in de wereld
en maak dat de liefde die U ons heeft gebracht
altijd onder ons moge heersen
om ons te leiden naar een gelukkiger leven.

Geef, o Jezus, dat allen
de waarheid van uw geboorte mogen herkennen,
opdat allen mogen weten, dat U bent gekomen
om licht, vreugde en vrede te brengen
aan de hele mensenfamilie.

U die leeft en heerst met God de Vader
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s