We bereiden ons voor op Pasen!

Beste Kleine Zielen in Nederland en ook in België,

We bevinden ons momenteel in de tijd tussen carnaval en Pasen, een tijd van voorbereiding en bezinning. Carnaval is een ‘feestelijke’ tijd waarin we ons amuseren en genieten voordat we ons richten op de vastentijd. 

De vastentijd is een periode van veertig dagen waarin we ons voorbereiden op Pasen, het belangrijkste feest in het christendom. Het is een tijd van bezinning, vasten en gebed, waarin we ons richten op onze relatie met God en ons voorbereiden op de viering van de verrijzenis van Jezus. 

De paaskaars symboliseert de verrijzenis van Jezus en de overwinning op de dood. Het licht van de kaars herinnert ons eraan dat we in Jezus’ voetsporen moeten treden en ons moeten richten op het eeuwige leven dat Hij ons heeft beloofd. 

Laten we ons in deze tijd van voorbereiding en bezinning richten op de geloofswaarheden en ons openstellen voor Gods genade. Laten we ons laten inspireren door Gods woord en ons richten op de komende verrijzenis van Jezus. Laten we ons voorbereiden om het grote feest van Pasen te vieren en ons dankbaar tonen voor de overwinning van Jezus op de zonde en de eeuwige dood. 

Met vriendelijke groet,

Pastoor Geudens