De genezing van de blindgeboren man

Vierde zondag van de Veertigdagentijd, Jaar A, 2023

Beste broeders en zusters in Christus,

Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd worden we geconfronteerd met het verhaal van de blindgeboren man. Dit verhaal uit het Johannesevangelie (Johannes 9:1-41) is een krachtig getuigenis van de macht van Jezus om blinden te genezen en te laten zien; en om geestelijk verblinde harten van mensen te openen.

We worden geïntroduceerd bij de blindgeboren man die al zijn hele leven in duisternis heeft geleefd. De leerlingen vragen aan Jezus wie er gezondigd heeft – de man zelf of zijn ouders – om zo’n handicap te verdienen. Jezus antwoordt echter dat de blindheid niet het gevolg is van zonde, maar om de glorie van God te openbaren.

Jezus spuwt op de grond, maakt er slijk van en smeert dat op de ogen van de blinde man. Hij stuurt hem dan naar de vijver van Siloam om zich te wassen. Wanneer de man gehoorzaam doet wat Jezus zegt, dan ontvangt hij zijn gezichtsvermogen en kan hij zien.

Het lijkt een wonderlijk verhaal en het is gemakkelijk om het simpelweg te interpreteren als een fysieke genezing. Maar het gaat verder dan dat. Het is een verhaal over onze eigen genezing en bekering.

Wij zijn allemaal blindgeboren door de (erf)zonde. We kunnen de ware aard van God en onze eigen ware aard niet goed zien als we in duisternis leven. Maar wanneer we Jezus toestaan om in ons leven te komen om onze ogen te openen, worden we bevrijd van die geestelijke blindheid die ons zo gevangen houdt!

De reacties van de Farizeeën op de genezing van de blinde man zijn ook veelzeggend. Ze weigeren de waarheid van de genezing, én daarmee de zending van Jezus als Verlosser en Redder, te aanvaarden en willen de man en Jezus zelfs uit de synagoge – uit hun kerk – verdrijven. Ze zijn geestelijk blind en hun harten zijn verhard!

Maar de man die blindgeboren was, wordt een voorbeeld van geloof en gehoorzaamheid. Hij getuigt van wat er met hem is gebeurd en gelooft in Jezus als de Zoon van God, Verlosser en Redder. Hij ziet niet alleen met zijn ogen, maar vooral ook met zijn hart.

Laten we op deze zondagmorgen, ons openstellen voor de genezende kracht van onze Heer Jezus Christus. Laten we de geestelijke blindheid erkennen en Hem toestaan ons daarvan te genezen.

Laten we net als de blindgeboren man getuigen van wat God in ons leven (allemaal) doet en anderen inspireren om ook te geloven in de genezingskracht van Jezus. Laten we ons hart openen voor het licht en de liefde van Christus en ons inzetten om te leven als kinderen van het licht. Kinderen van geloof in Christus. Amen.

Pastoor Geudens