Brief van Mgr J.P. Delville aan de kleine zielen

Brief van Monseigneur Jean-Pierre Delville, bisschop van Luik, aan de Kleine Zielen

copie-de-img_2810

Dierbare Kleine Zielen,

U zijt in heel de wereld aanwezig! U bidt tot Jezus en U beleeft het evangelie met de hulp van de Boodschap van de Barmhartige Liefde die U vindt in het dagboek van Marguerite! U getuigt van uw geloof en U bewerkt bekeringen in een wereld die dit zo hard nodig heeft! U beleeft de vreugde van het geloof, zoals onze Heilige Vader, Paus Franciscus, vraagt in zijn apostolische exhortatie Evangelii Gaudium.

Ik wil U heel graag aanmoedigen en bemoedigen in het beleven van het geloof en in uw engagement. Om het Legioen van de Kleine Zielen te consolideren heb ik aanvaard dat P. Yves-Marie Legrain, omwille van gezondheidsredenen, zijn ontslag heeft gevraagd als internationale proost van het Legioen Kleine Zielen. Ik dank hem uit de grond van mijn hart voor alles wat hij voor U gedurende 23 jaar gedaan heeft. Als steun en geestelijke raadsman van Marguerite, als opvolger van drie andere geestelijke begeleiders die haar hebben begeleid, is hij in zekere mate medestichter van de Kleine Zielen. Met hart en ziel en met de inzet van al zijn krachten heeft hij zich ten dienste gesteld van deze “beweging”. Hij heeft gewetens wakker geschud, retraites en recollecties gegeven en heel wat artikels geschreven voor het driemaandelijks tijdschrift van het Legioen Kleine Zielen van Jezus’ Barmhartig Hart. Iedereen in het Legioen, zonder onderscheid, lag hem nauw aan het hart. Hij was en hij blijft “de ziel” van de Kleine Zielen!

Het verheugt mij zeer dat ik als opvolger van P. Yves-Marie, als internationale proost van het Legioen Kleine Zielen kan benoemen: Pater Marcel Blanchet, priester van het bisdom Coutances. Enkele jaren geleden is hij in ons bisdom Luik opgenomen en aangesteld als rechterhand en helper van Pater Yves-Marie. Dat is hij gebleven tot vandaag. Zijn onwankelbaar vertrouwen in de Kerk en in het Legioen van de Kleine Zielen, zijn spiritualiteit en zijn hartelijkheid verdienen uw waardering en uw steun.

Ik maak van deze gelegenheid ook gebruik om de nationale proosten, en in het bijzonder E.H. Luc Vanstraelen, interdiocesane proost voor het Nederlandstalig gedeelte van België, te bedanken voor hun toewijding en hun volgehouden inzet in dienst van de beweging van de Kleine Zielen.

Ik dank ook alle leden van de verschillende “Raden” in het Legioen die vrijwillig en gratis zich inzetten voor het werk van de Heer.

Ik vraag U om voor hen allen te bidden. Ik vraag U om vooral te bidden voor de nieuwe internationale proost die zich volledig ten uwen dienste wil stellen, en voor P. Yves-Marie, vanuit een gevoelen van dankbaarheid en liefdevolle broederlijkheid.

Moge de Heer Jezus de vreugde van het Evangelie aan ieder van U influisteren en de kracht geven om het te beleven; een kracht die iedere Kleine Ziel tekent.

Dat Hij U onvoorwaardelijk trouw laat blijven aan de Kerk, ook al loopt U dan het risico om – zoals paus Franciscus het zei, als “tegenstroom opwaarts te gaan” in deze maatschappij bezien te worden.
Onze stichteres van de Kleine Zielen schreef in haar dagboek op 04 juni 1977: ““Ik wil een dochter van de Kerk zijn …Ik bemin de Kerk met heel mijn ziel en ik ben er met hart en ziel aan verkleefd.”

Mgr. Jean-Pierre Delville

26 januari 2014

In naam van alle Kleine Zielen ter wereld hebben P. Yves-Marie en P. Marcel aan Mgr. Jean-Pierre Delville beloofd om in volhardende trouw iedere dag speciaal voor hem te bidden, omdat hij de vertegenwoordiger is van Jezus Christus, het Hoofd van het Lichaam, waarvan wij de ledematen zijn. Marguerite heeft (in een opgenomen conferentie in 1998) gezegd: “De verantwoordelijke bisschop voor het wereldwijde Legioen van de Kleine Zielen is de bisschop van Luik. (…) Wij zijn, door het internationaal Centrum te Chèvremont, dicht bij Luik, verbonden in gehoorzaamheid aan een bisschop die gehoorzaamt aan de Kerk, en tegelijkertijd zijn wij verbonden met de gehoorzaamheid aan Jezus zelf die in en doorheen zijn Boodschap spreekt.”

P. Yves-Marie Legrain, P. Marcel Blanchet