Pater Mariusz Zima: Internationaal Hulpaalmoezenier van het Legioen Kleine Zielen

Toelichting


Het Legioen Kleine Zielen is een “private vereniging van gelovigen, erkend door de Katholieke Kerk”. Zij valt onder de verantwoordelijkheid van de bisschoppen van Luik.

Het was in feite Mgr. G.M. van Zuylen die op 21 november 1983 haar statuten goedkeurde, en die tien jaar later werden gewijzigd en goedgekeurd door Mgr. Albert Houssiau op 5 maart 1993. De werking van onze beweging valt dus onder de verantwoordelijkheid van de bisschop van Luik, en het is in deze hoedanigheid dat Mgr. Jean-Pierre Delville eind 2019 de volgende beslissing heeft genomen; hij benoemt E.P. Mariusz Zima tot internationale hulpaalmoezenier van het Legioen.

De tekst van deze benoeming luidt: “E.P. Mariusz ZIMA, parochiepastoor van Marbais, Saint-Martin en Marbisoux-Notre Dame (vicariaat van Waals-Brabant), wordt ook benoemd tot internationaal hulpaalmoezenier van Het Legioen Kleine Zielen, in overleg met Mgr. Jean-Luc Hudsyn, hulpbisschop voor Waals-Brabant, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Pater Mariusz Zima krijgt daarom de kans om een aantal keer per maand naar Chèvremont te komen om met pater Marcel te werken.

Getuigenis

Wie is hij? We laten hem zichzelf voorstellen! Getuigenis van Pater Mariusz Zima:

Geloofd zij Jezus-Christus!

Laat me eerst Jezus citeren die op 30 augustus 1978 tot Marguerite sprak: “Vergeet niet dat uw ziel een tabernakel is …” Dankzij deze vanzelfsprekendheid zijn we allemaal de tempel van de Heilige Geest en hebben we geen keus, we moeten – door onze doop – deze vreugde uitstralen dat we bij Christus horen. Om te beginnen moet ik zeggen dat de boodschap van Jezus aan Marquerite mij intrigeerde bij het begin van mijn verblijf in België in 2004.

Veel mensen hebben nog nooit gehoord van het Legioen Kleine Zielen of van de “intieme dialogen” tussen Jezus en Marguerite. Ik had natuurlijk al eerder van deze beweging in Polen gehoord, maar ik had er toen nog geen aandacht aan besteed. Toen mij echter werd aangeboden om voor een groep Kleine Zielen te zorgen in mijn parochie in België, accepteerde ik dat en begon ik de inhoud ervan te waarderen. Ik ontdekte dat deze dialogen heel dicht bij de “Kleine Weg” van de heilige Theresa van het Kind Jezus lagen. Het is waar dat we weten dat zij één van de beschermheiligen is van het Legioen Kleine Zielen. Marguerites geschriften maakten indruk op mij door hun eenvoud.

Nu, “eenvoud is volmaaktheid, want God is eenvoudig, dat betekent dat Hij volmaakt is, Hij heeft de volheid van volmaaktheid” (aartsbisschop Ablewicz).

De woorden van Jezus aan Marguerite zijn ook woorden van Jezus aan ieder van ons. Ze zijn in zo’n taal geschreven dat iedereen het kan begrijpen. Iedereen kan door hen de liefde begrijpen die God geeft aan iedereen die zich bewust is van de Liefde die ons is gegeven door Degene die ons heeft geschapen. Het probleem is duidelijk het ontvangst en aanvaarding van dit Woord van God. Voor ons is het fundament van ons geloof de Bijbel en de traditie van de Kerk, maar het geloof kan ook komen via “boodschappen” van de Verlosser via mensen die daarvoor gekozen zijn, zodat christenen niet lauw zouden zijn (Openbaring 3,15-16).

Ik werd 34 jaar geleden tot priester gewijd in Polen en ben 18 jaar in België. Ik hoop dat ik met deze ervaring pater Marcel kan helpen in zijn onmiskenbare gehechtheid aan de boodschap van Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen. Ik groet van harte al degenen die tot het Legioen behoren en degenen die ermee sympathiseren.

Ik hoop dat we kunnen samenwerken zodat het woord van de Psalm uitkomt: “Alle einden der aarde aanschouwen (of zullen zien) het heil van Hem, onze God. Juich, aarde alom, voor de Heer, zet de zang in, speelt op de snaren! (Ps 98,3b-4).

Pater Mariusz Zima

Uit; Nieuwsbrief December 2022, Legioen Kleine Zielen Nederland, blz. 7.

Website www.hetlegioenkleinezielen.com