Stella NL mei 2017

Voorwoord

logoBroeders en Zusters Kleine Zielen van alle talen,

Ziehier het mariale nummer van ons maandelijks blad STELLA.

Meimaand, maand van Maria, honderdste verjaardag van Fatima.

Velen onder u ontvangen dit nummer in een taal die niet de mijne is. Ik neem de gelegenheid te baat om de vrijwillige Kleine Zielen te bedanken die de maandelijkse vertaling verzekeren. De meesten hebben mij gezegd dat zij anoniem wensen te blijven. Maar ik doe een dubbele oproep:

  1. Bid voor deze kostbare medewerkers en medewerksters die een lang en moeilijk werk leveren… Maar onmisbaar.
  2. Aarzel niet deze ploeg te vervoegen indien de Heer u met de Gave van de Talen voorzien heeft. De gaven die wij ontvangen hebben moeten ten dienste van de anderen gesteld worden!

Goede weg met onze Moeder in de Hemel!

Pater Marcel

Broeders en zusters,

Kleine Zielen van alle landen,

lkz-website-3

Deze maand vieren wij de honderdste verjaardag van de verschijning van de Heilige Maagd aan drie kleine herders van Fátima: Lucia, Jacinta en Francisco (13 mei 1917). De geschiedenis is in ieders geheugen geprent en wij moeten een inspanning doen om dit zo gekende gebeuren niet naar de achtergrond te verdringen.

Laat ons proberen de Boodschap die Zij – die zich voorstelt als “de Koningin van de Rozenkrans” – doorgeeft, in ons hart te laten bezinken: «Bid dagelijks de rozenkrans om de vrede voor de wereld te bekomen.»

De inzet is kosmisch. Het is het gevecht van het Licht tegen de Duisternis. Het is het gevecht tussen de Vrouw en de Draak, zoals het wordt voorgesteld in het boek van de Apocalyps*.

Tot Maria bidden is het zekerste middel om ons opnieuw op het mysterie van Jezus te concentreren. In de «Boodschap van de Barmhartige Liefde», herinnert Jezus ons vaak aan de kracht die Hij ons ter beschikking stelt door middel van de Rozenkrans**. Niet alleen voor onze persoonlijke heiliging maar wel voor de Vrede in de wereld… namelijk voor het bevorderen van het Rijk van God in de harten van de mensen.

Moge deze Mariamaand de vrede doen vooruitgaan in onze harten en in dat van alle mensen van deze tijd zo beproefd door de gebeurtenissen die dagelijks in de kranten staan.

Pater Marcel

(*) Apocalyps 12,1-5 – “Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een Vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten, en op haar hoofd een krans van twaalf sterren. Zij was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Er verscheen een ander teken aan de hemel: een grote draak, vuurrood, met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een diadeem. Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De Draak ging voor de Vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar, zij baarde een zoon, een mannelijk kind dat de herder zal zijn van alle volkeren en hen met een ijzeren staf zal leiden. Het Kind werd weggevoerd naar God en zijn Troon.

(**) Hervatten van de rozenkrans voor de wereldvrede

Marguerite lkz

Woord van Jezus tot Marguerite op 24 augustus 1966:

“Ik zegen je en vraag jouw medewerking om mijn Rijk in deze wereld bekend te maken en te verbreiden in het hart van de mensen.

Tot hen die twijfelen zeg Ik: Misprijs niet wat van Mij komt en wat Ik jullie in mijn barmhartigheid zend om jullie te herinneren aan jullie essentiële plichten tegenover Mij en mijn Heilige Moeder.

Ik heb je gezegd: al het overige is voor jou. Maar begrijp goed: voor jou die de kleine zielen vertegenwoordigt.

Voor de wereldvrede: hervatten van de rozenkrans in elke parochie door hen die hem hebben laten varen of die hem tot een kwezelachtig ritueel hebben gemaakt. En de Herder moet aan het hoofd van zijn kudde zijn.

Mijn Moeder moet Satan overwinnen. En heeft Zij jullie niet altijd gezegd te bidden en boete te doen? Doen jullie dat?

Het dagelijkse gebed van de rozenkrans is een actuele noodzaak.

“Waar twee of meer in mijn Naam samen zijn, zal Ik in hun midden zijn.”

legioen-kleine-zielen-1c

Website Legioen Kleine Zielen