Boodschap 15-1-1977

paus


UIT DE BOODSCHAP VAN DE BARMHARTIGE LIEFDE AAN DE KLEINE ZIELEN;

Jezus zegt ons:

“Ge geeft Mij uw mensheid; Ik geef u mijn Godheid.
En dit Verbond maakt u tot een kind van de Hemel en een dochter van een Kerk die Ik als erfdeel aan de wereld heb geschonken.
Beminnen is offeren naar de maat die u gegeven is.
Ik bemin u zoals ge zijt;
sta niet stil bij uw gebreken.
Ik heb alle macht om ze ten goede te keren.
Mocht uw liefde uw onbekwaamheid overtreffen door haar trouw.
Ik vraag u aanwezig te zijn en aan Mij te denken.
Er moeten zielen gered worden, waaronder die van u, die me bijzonder dierbaar is.
Vroeger hebt ge geleefd vanuit het gevoel,
nu leeft ge in het naakte geloof.
Volhard, opdat uw geloof sterker wordt.
Vraag zonder ophouden om meer geloof, meer kracht in de hoop, meer bekwaamheid tot liefde.
Vermoeidheid brengt verveling teweeg.
Zo ge verlangt dat uw lichaam dienstbaar blijft aan uw geest, neem dan de nodige rust voor het evenwicht van uw lichaam.
Wees geduldig met uzelf en met de anderen.
Wees erkentelijk voor de genegenheid die men u betuigt:
het is Mijn genegenheid die doorheen het hart van mijn schepselen naar u
toekomt.” (Boodschap: 15-01-1977)