Gelofte van overgave door Marguerite op 16 juli 1966 O.L.Vrouw v.d. Berg Carmel

image mZaterdag, 16 juli 2016, vieren we Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Carmel.

Er is geen enkele Kleine Ziel die niet weet dat het de dag is die uitverkoren werd door Marguerite om “de gelofte van totale overgave en trouw aan de barmhartige liefde van Jezus af te leggen”.

Velen onder ons, ik weet het, maken er een zachte verplichting van hun eigen offergave opnieuw uit te spreken op de 16de juli van elk jaar. Het is wat we sinds altijd doen in de Kapel van de Barmhartige Liefde met de enkele bevoorrechten die er kunnen komen.

Dit jaar is het een verjaardag. Inderdaad, de eerste keer dat Marguerite haar GELOFTE VAN OVERGAVE aflegde was op 16 juli 1966. Dit is dus 50 jaar geleden! We vieren dus de gouden bruiloft.

Ik nodig van harte elke Kleine Ziel uit om deze gelofte van Overgave te hernieuwen, waar ze zich bevindt, alleen of met andere Kleine Zielen, in een “totale en blijde offergave”.

Om ons hierop voor te bereiden, hebben we reeds vóór het altaar van de Kapel van de Barmhartige Liefde het icoon van Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Carmel uitgestald.

Ik beveel u ten zeerste aan trouw te blijven aan de tekst zelf die door onze zeer geliefde stichtster gebruikt werd op 16 juli 1966.

Eén in offergave en overgave.

Pater Marcel +

“GELOFTE VAN TOTALE OVERGAVE EN TROUW
AAN DE BARMHARTIGE LIEFDE VAN JEZUS”

Mijn God, voor U neergeknield,

in tegenwoordigheid van uw lieve Moeder en van het Hemelse Hof,

beloof ik plechtig U trouw te zijn.

Vol vreugde bied ik uw Barmhartige Liefde

mij zelf als zoenoffer aan.

Laat de vlammen van uw heilige

en heiligende liefde mij verteren.

Help mij, want ik ben zo zwak.

Help mij, God, om de belofte

die ik vandaag doe ook te houden

en steeds te uwer beschikking te staan

waar en wanneer Gij me roept.

En mocht het nodig zijn, God,

herinner mij er dan aan,

dat ik opgehouden heb van deze wereld te zijn

om voor nu en altijd één te zijn met U.

Ik schenk U al wat ik bezit

en al wat ik ben.

Heel en al en onherroepelijk

schenk ik U mijn wil.

Laat uw genade me de kracht verlenen om trouw deze gelofte,

die ik vandaag voor U afleg,

gestand te blijven.

Amen.