‘Legioen Kleine Zielen’ is een door de Kerk erkende en goedgekeurde geestelijke vereniging

Door de Kerk erkende en goedgekeurde geestelijke vereniging

Het Legioen Kleine Zielen van Jezus’ Barmhartig Hart is een door de Kerk erkende en goedgekeurde geestelijke vereniging. Het richt zich niet alleen tot iedere christen gelovige van om het even welke roeping of levensstaat in de Kerk: priesters, religieuzen, leken, gehuwden, ongehuwden, … maar ook tot iedereen die op zoek is naar diepere waarden in het leven en een hogere zingeving aan het bestaan. … Het wil helpen om op een zo goed mogelijke manier zijn leven als een geestelijke offerande op te dragen voor het heil van de zielen.

marguerite wordpressHet Legioen Kleine Zielen werd gesticht door een eenvoudige huismoeder uit de omgeving van Luik in de jaren kort na het tweede Vaticaans Concilie. Het staat ten diensten van de mensen die verlangen de “Kleine Weg” te gaan en te beleven. Om de drie maanden verschijnt er een nummer van het tijdschrift: “Het Legioen Kleine Zielen”, dat de Kleine Zielen kan helpen in de groei van hun geestelijk leven.

Veel christenen waren in hun hart reeds aangesproken geworden door dit verlangen van de heilige Theresia en zo op de weg van het geestelijk kindschap gezet. Maar de Kerk kende onder haar gelovigen nog geen beweging met de naam: “Legioen Kleine Zielen”.

Op 21 november 1983, feest van de Opdracht van Maria, heeft Mgr. G. M. van Zuylen de statuten van het Legioen, welke opgesteld werden volgens de eisen van het kerkelijk Wetboek, goedgekeurd. De officiële erkenning van het Legioen Kleine Zielen van Jezus’ Barmhartig Hart door de bisschop van Luik maakt het mogelijk dat het Legioen zich over de hele wereld kan verspreiden, groeien en bloeien, met de zekerheid een officiële vereniging van de Kerk te zijn.

Info: Website: ‘Legioen Kleine Zielen’