Wie is verantwoordelijk voor het goed of het kwaad?

>> Woord van Jezus aan Marguerite, 4 september 1971

IMG_20130406_0006De ziel is verantwoordelijk voor het goed dat zij bezit in deze zin dat haar hart zich vrijwillig en spontaan geopend heeft onder de adem van de Liefde voor de Waarheid die haar aanspoorde.

De ziel die dit waardevol goed niet bezit is verantwoordelijk voor haar verlies, omdat zij weigert de roepende stem van de Liefde te horen die smeekt, en de liefde in haar zwijgt, overstroomd als zij is door de verleidende stemmen van ondeugd en corruptie die het wezen onderwerpen dat hij geschapen heeft om te beminnen en dat door zijn fout, enkel ontrouw en ondankbaar kan zijn.

De Liefde stroomt over in hem die Mij bemint.

De haat, de afgunst in hem die Mij verwerpt.

Waar is de zachtheid en het begrip tenzij in hem die Mij bemint?

Waar is de fout tenzij in hem die slechts zichzelf begrijpt?

Mijn kind, gelukkig ben jij om deze beledigingen voor Mijn liefde te ondergaan. Toen zij Mij gekruisigd hebben, heb Ik gezegd: “Vader, vergeef hen want zij weten niet wat zij doen”. Mijn kind, wat Ik gedaan heb, doe het eveneens.

Schatten van genade zijn in jou indien je de lessen van jouw Leraar in liefde in de praktijk omzet. Ik ben de Liefde en de Liefde leert liefde aan de zielen. De fout, de haat, de afgunst brengt enkel fout, haat en afgunst voort.

Neem in jouw hart de goeden en de minder goeden.

Geef ze Mij ALLEN, want het is voor allen dat Ik mijn Bloed vergoten heb.

Voor ieder en voor Mijn beulen heb Ik slechts liefde en barmhartigheid gehad.

De Verlossing is aan deze prijs.

Mijn kleine kinderen, verban uit uw harten deze gevoelens van wrok die uw Jezus enkel kent door de beledigingen waarmee Hij gedrenkt wordt door hen die Hij kwam redden en die Zijn Offer niet aanvaarden. Voor u, Mijn welbeminden, wees liefde in de Liefde en wees verteerd door haar Vlam”.