Paaswake

Evangelie Mt.28,1-10 (A)  

Alleluia, De Heer is verrezen, Alleluia.

Voelt u de vreugde van binnen in uw hart? Wat is ons een groot goed ten deel gevallen. Dramatische dagen ging hieraan vooraf. Nu is alle droefheid verdwenen, want de Heer heeft zijn belofte waargemaakt: Hij is niet dood, Hij leeft!

Nu is onze verlossing voltooid. Want nu zijn de poorten van het paradijs weer open, de engelen met hun zwaarden zijn verdwenen, en wij mogen deel hebben aan die hemelse vreugde. Wat een geweldig perspectief ligt er nu voor ons open. Alles wat ons bezwaart, alle zonden zijn van ons weggenomen. De dood heeft niet meer het laatste woord, maar het eeuwig leven bij de Heer.

Het is zo betreurenswaardig, dat vele gedoopten dit grote verlossingswerk niet meer zo beleven. Ze zitten in de schaduw van de dood, terwijl ze het niet beseffen. Vele gedoopten zijn het geloof in de verrijzenis en daarmee het geloof in de verlossing kwijtgeraakt. Hoe kunnen zij dat geloof weer herwinnen? Misschien helpt het dat wij in ons doen en laten tonen dat wij verlost zijn.

Laten we de vreugde uitstralen, laat het licht in ons branden als een vuur. Jezus, het Licht der Wereld, die de Weg, de Waarheid en het Leven is, moet door ons heen zichtbaar worden. Dat kan wanneer wij door daden van geloof, hoop en liefde, getuigen in ons dagelijks leven. We kunnen verkondigen zonder te verkondigen met woorden, maar door ons levensgetuigenis.

Laat onze vriendelijkheid stralen, laten onze woorden vol van liefde zijn, laten we vergevingsgezind en barmhartig zijn, laten we geduldig zijn. Wanneer wij zo leven dan moge het zo zijn dat we daardoor onze omgeving aansteken en zo ook een licht zijn dat blijft branden.

Mogen wij zo het licht van Pasen doorgeven en moge het voor ons en de onzen een zalig Pasen zijn.

Zalig Pasen!

Pastoor Geudens