Het goddelijk heilsplan!

Geef Mij je liefde

3e Zondag door het jaar, C, 2022

Neh 8,2-6.8-10 en Lucas 1,1-4. 4,14-21.

Het goddelijk heilsplan

Wat het menselijk leven is, hoef ik u niet te vertellen. Het is groot en meeslepend, grandioos en boeiend. Het is top. Maar al te vaak ziet het héél anders uit; onmacht, verbittering en altijd afscheid. Het kwaad ligt op de loer. Rampen bedreigen ons; en dan praat ik nog niet over de gesels van honger, epidemieën en oorlog, die we dan, hier in het Westen, gelukkig de laatste 75 jaar niet meer gekend hebben, maar die grote delen van de wereldbevolking nog steeds teisteren. Zo wás het, en dat zal ook niet veranderen. Is er dan geen uitweg? Wat zal ons helpen? Wie kan ons helpen? Het is de wereld die God geschapen heeft. Het is de wereld, waartegen God gezegd heeft: “Ik wil uw God zijn, en gij zult mijn volk zijn”…

View original post 633 woorden meer