Mgr. Everard de Jong: Jaar van Barmhartigheid

lkz huw gezin 2Het heilig jaar van Barmhartigheid is inmiddels flink gevorderd. Overal zie je initiatieven, die de oproep van Paus Franciscus om Gods barmhartigheid indachtig te zijn, gestalte geven. Natuurlijk is een van de belangrijkste plaatsen waar dat kan gebeuren bij u thuis… Hoe beleeft u de barmhartigheid? Onze Paus heeft vaker gezegd dat er drie woordjes echt belangrijk zijn in het gezin: permesso, grazie en scusi, “Mag ik?”, “Dank je!” en “Het spijt me!” Dat laatste woordje verwacht dan natuurlijk ook een antwoord als: “Ik vergeef je van harte!” Lukt dat altijd van harte?

Een hulp bij het beleven van de barmhartigheid kan zijn het door een priester plechtig laten installeren van een afbeelding van het H. Hart van Jezus. Zoals u wellicht weet heeft Jezus veel beloften verbonden aan allen die zijn Allerheiligst Hart, dat brandt van barmhartige liefde, aanbidden.

De heilige zuster Margaretha Maria Alacoque (1647-1690) ontving tijdens verschijningen van Jezus in Paray le Monial o.a. de belofte dat de huisgezinnen die zijn H. Hart aanbidden vrede zullen krijgen (2e belofte) en dat de woningen waar een afbeeldíng van zijn H. Hart geplaatst en vereerd zou worden, gezegend zouden worden (9e belofte).

Ook de door Jezus aan zuster Faustina Kowalska (1905-1938) geopenbaarde afbeelding, waar rode en witte stralen uit Jezus’ hart stromen, heeft een wonderbare uitwerking op de verharde harten van mensen. Het bidden van de rozenkrans van barmhartigheid kan veel genaden verkrijgen van de Barmhartige God!

Dan vraagt de paus de 7 lichamelijke en de 7 geestelijke werken van barmhartigheid te doen. Wellicht kunt u zelf eens samen in uw gezin nadenken hoe u binnen uw gezin gestalte kunt geven aan die uitnodiging; de hongerigen te spijzen, de dorstigen te laven, de naakten te kleden, de vreemdelingen te herbergen, de zieken te verzorgen, de gevangenen te bezoeken en de doden te begraven.

Maar ook hoe u onwetenden kunt onderrichten, degenen die moeilijkheden ondervinden goede raad kunt geven, de bedroefden kunt troosten, de zondaars vermanen, het onrecht geduldig kunt lijden, aangedane beledigingen vergeven en voor de levenden en overledenen bidden.

Wat betreft dat laatste is het wellicht een idee om regelmatig met het gezin een Heilige Deur van Barmhartigheid door te gaan. Dan heeft u de mogelijkheid om de aflaten te verdienen die daaraan verbonden zijn. D.w.z. dat als u binnen een week voor of na de doortocht biecht, een mondgebed (Onze Vader en Wees Gegroet) bidt tot intentie van de paus, en de H. Communie ontvangt, u (in het geval dat u geheel vrij bent van alle gehechtheid) alle, of meerdere tijdelijke straffen na de dood kwijtgescholden krijgt.

* Everard de Jong

Gedeelten uit; Nieuwsbrief, Centrum voor Huwelijk en Gezin, Roermond, 2016, blz. 1.