Inleiding: wat is ARDOR?

A.R.D.O.R.

CHÈVREMONT

Internationale Krant

“Met u ga Ik de wereld rond!” (Jezus tegen Marguerite, 9 augustus 1984)

Internationaal Centrum van het Legioen Kleine Zielen,

Rue de Chèvremont, 99

4051 – VAUX-SOUS-CHÈVREMONT, België

Bent u geïnteresseerd in de toezending per e-mail van ARDOR, de nieuwe Internationale krant uit Chèvremont, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen bij de Internationale redactie: e-mail adres: ardor@scarlet.be

A.R.D.O.R. – Waarom deze titel ?

Ardor is een Latijns woord en betekent : Vuur, ijver, enthousiasme, hartstocht, vurig verlangen, extreme warmte.

In de loop van de maand januari 1978 wordt dit woord zevenmaal gebruikt in de Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen. We halen enkel twee passages aan:

Op 21 januari 1978 stelt Marguerite een vraag:

Mijn God!

Eén enkel woord vat samen wat ik U wil zeggen:

A.R.D.O.R.

Waarom treft dit kleine woordje me nu nog meer?

En Jezus antwoordt:

Het heeft zijn tijd afgewacht om tevoorschijn te komen

en het klopt aan de deur van uw hart.

Spreek dit kleine woordje langzaam en zachtjes uit;

maak er elke letter van los;

alles steekt erin: A.R.D.O.R.

Drie dagen later (op 24 januari) schrijft Marguerite:

Ik dacht na en ik voelde

dat mijn gedachte in de gedachte van God opging.

Is dit luiheid? Maar ik maak me leeg van alles;

ik heb geen enkele samenhangende gedachte meer.

De stilte is mijn gebed.

Wat kan ik Hem zeggen wat Hij al niet weet?

Is het echt nodig de eenzaamheid te vullen?

Is het niet beter erin verloren te lopen met Hem? …

Het woordje A.R.D.O.R. dringt zich in mijn binnenste op.

Amour (Liefde) – Aanbidding – Bewondering – Eigenschappen -Betrachten – Absoluut – Akten van Liefde:

een hele reeks meditaties in het vooruitzicht.

Remerciements (Dankzeggingen) – Erkentelijkheid – Spijt over de bedreven fouten – Verwerpen van de zonde – Herboren worden tot het leven – Rust in de Stilte van de Liefde.

Demandes… (Vragen…) – Aanbevelingen – Verlangens – Zelfverloochening – Zoetheid van de Liefde – Gave van Zichzelf.

Ik denk ook nog: ook de trap afdalen kan dienen om ons te heiligen. Bij iedere trede: Jezus! Maria! Jozef!

Pater L. heeft mij dit vroeger geleerd.

Offrande (Offer). Alles aan de Liefde geven,

te beginnen met zichzelf.

Zich de ontvangen genaden herinneren.

Dankbaarheid en vurigheid als men iets offert.

Niets weigeren aan de Liefde.

Résolutions (Besluiten). Bij het einde van het gebed, een besluit nemen: elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.

Eraan vasthouden en er voortdurend aan denken dat de goddelijke hulp nodig is om er trouw aan te blijven.

Beminnen, om de meditatie samen te vatten: stilte …

Respirations (Ademhaling): akten van liefde. Elke dag herboren worden in de liefde.

Uren van intieme omgang met Jezus door dit kleine woordje:

A.R.D.O.R.

Elke dag een beetje; en daarna opnieuw beginnen.

Alles schijnt nieuw;

en onvermoeibaar, met onuitputtelijke schittering barst de liefde los.

Welke heerlijke horizonten openen zich voor de ziel die haar God zoekt in de waarheid en in de oprechtheid van haar hart!

Een nieuw hulpmiddel ten dienste van de Kleine Zielen wereldwijd

Deze kleine digitale krant zou de eerste kunnen zijn in een reeks waarvan het bestaan afhankelijk zal zijn van zijn lezers…

Wij willen gebruik maken van de eenvoudige en snelle manier die het internet ons biedt om tussen alle Kleine Zielen wereldwijd informatie uit te wisselen en mekaar te bemoedigingen.

Jezus had reeds tegen Marguerite gezegd:

Het is omdat ge klein zijt dat Ik u bemin,

want in u schittert mijn kracht.

Met u ga ik de wereld rond…

Gij vergezelt Mij overal… (9 augustus 1984)

Marguerite wordpress 2

De redactie