Gezegende gebedsmiddag vanwege het Grote Feest van Barmhartigheidszondag!

Beste mensen,

We kijken zeer dankbaar terug op een gezegende en genadevolle gebedsmiddag (van 14.15 tot bijna 17.00 uur), vanwege het Grote Feest van Barmhartigheidszondag in de kerk van Berg en Terblijt. Opvallend  en hoopvol was de goede opkomst van zo’n 60 mensen, waarvan de meesten te biecht zijn gegaan. We hebben gisteren zeker de waarheid van de mooie woorden van Jezus aan de H. Poolse Zuster Faustina mogen ervaren: “Op die dag staan alle sluizen van de hemel, waardoor de genade vloeit, open” (nr. 699).

We zijn daarnaast zo vrij in de bijlage een mooi artikel/toespraak bij te voegen van de Vlaamse priester Armand Ory (met dank aan pastoor J. Geudens) uit 1990, maar nog zeer actueel. Mgr. E. De Jong was recentelijk zeer positief over dit artikel. Mgr. E. De Jong zei letterlijk: “Het is een heerlijk en eerlijk artikel en kan zeker opgenomen gaan worden in de eerstvolgende Nieuwsbrief LKZ”. Het artikel raakt de kern van de roeping van de kleine zielen en geeft mede ook de oorzaak aan voor de geloofscrisis in onze tijden.

In de bijlage hebben we ook de flyer gedaan, zoals we die (gisteren) hebben uitgedeeld in de kerk van Berg en Terblijt. In deze flyer staan de eerstvolgende gebedsbijeenkomsten van de diverse gebedsgroepen van de kleine zielen in Zuid-Limburg.

Tenslotte maken we u alvast attent op de geplande dagbedevaart op vrijdag 16 juli (Feest van OLV van de Berg Carmel) naar Banneux en Vaus-Sous-Chèvremont, de kapel van de Barmhartige Liefde. Hopelijk zijn de coronamaatregelen in Kerk en wereld dan (grotendeels) opgeheven en kunnen we in juli per bus, personenbusjes en/of auto’s op pelgrimage gaan, zeker ook onder de bescherming van de H. Theresia van Lisieux, patrones van het Legioen Kleine Zielen.

Afgelopen jaar was een bedevaart helaas niet mogelijk, maar het verlangen is hierdoor nu des te groter geworden om samen als een soort geestelijke familie weer op pelgrimage te gaan naar Maria, Maagd der Armen in Banneux en de Barmhartige Jezus in Vaux-Sous-Chèvremont.

Actuele informatie (zoals de agenda!) is steeds te vinden op de website: https://hetlegioenkleinezielen.com 

Met hartelijke groet en verbonden in gebed,

Raymond, voorzitter van het Legioen Kleine Zielen

Bijlage 1 in Pdf-bestand;

Bijlage 2 in Pdf-bestand;