Jaarlijkse Sint Jozefbedevaart naar Kapellen op 19 maart

Vrijdag 19 Maart: jaarlijkse Sint Jozefbedevaart naar de St-Jozef kapel in Kapellen, bij Antwerpen met nadien een bezoek aan het herinneringshuis & aan het graf van Herman Wijns. 

Info: A. Demeyer-Maertens V., Vredestraat 80, St-Kruis (B).

E-mailantoinedemeyer51@hotmail.com