Boodschap 26 december 1977

Blog Marguerite

Ik ben Mens geworden in Haar Maagdelijke schoot om u beter te vinden; om u, en al Mijn kinderen op aarde, meer nabij te zijn. Door Haar “Fiat” heeft Ze Mij aan de wereld gegeven…zonder voorbehoud.

Vanuit dit Liefdestabernakel ben Ik in alle tabernakels van de wereld binnengekomen.

Bron: Boodschap 26-03-1977

View original post