Gebedsgroep LKZ Amsterdam 13 januari

Woensdag 13 januari, gebedsdag LKZ Amsterdam (geestelijke leiding: Pastoor Pater Knudsen of Pater Hagenbeek). LET OP, aangepast programma: 11.00 uur H. Mis met aansluitend Lof. Conferentie wordt meegegeven, nog geen bijeenkomst in de pastorie. 

Locatie: Sint-Agneskerk aan de Amstelveenseweg 161-163 te Amsterdam. 

Info: mevr. Anki Garthoff, e-mail: anki.garthoff@kpnmail.nl