Gebedsgroep LKZ Maastricht op 15 september

START NIEUWE GEBEDSGROEP LKZ MAASTRICHT: Dinsdag 15 September.

Locatie: Parochiekerk St. Petrus Banden te Heer, Maastricht. Programma: 11.00 uur rozenkrans en Marialitanie 11.30 uur Heilige Mis 12.15 Pauze in de pastorie. Svp zelf lunchpakket meenemen. Voor soep, koffie/ thee wordt gezorgd. 13.00 uur Lezing/ Overweging, o.a. uit de Boodschap van de Barmhartige Liefde
13.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament, met o.a. de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid en andere gebeden/gezangen 14.30 uur Sluiting
Geestelijke leiding: Bisschop Mgr. Dr. E. De Jong. Contactpersoon: Mevr. Ria Schrijnemaekers. E-mail: m.schrijnemaekers@ziggo.nl