Boodschap van Jezus op 8 maart 1967

legioen-kleine-zielen-1c“Daar mijn Boodschap gebaseerd is op de Liefde, kan Ik u alleen over liefde spreken. Weet ge, kind, dat er in elke ziel, hoezeer ook aangetast, steeds een tipje van de blauwe hemel blijft? Daar verblijf Ik.

Er is niets meer dat deugt in die ziel, zo menen velen, maar niettemin ben Ik daar. Soms keert ze terug naar het verleden toen ze als kind zich teder neervlijde in moeders armen. Op dat ogenblik was alles zo schoon en zuiver voor haar. En diep in haar hart woelt een niet te onderdrukken bittere spijt omdat er zo weinig van overbleef, omdat het binnen in haar zulke knoeiboel geworden is!

Arme zondige mensheid! Had ge er enig idee van, hoe één moment van spijt over uw fouten de barmhartigheid van uw God in beweging brengen kan, hoe die u niet alleen vergeving kan schenken, maar ook weer de onschuld van uw kinderjaren.

Ziet ge, verloren gaat namelijk alleen wie verloren gaan wil…”

BOODSCHAP VAN DE BARMHARTIGE LIEFDE AAN DE KLEINE ZIELEN (08/03/67)