Boodschap van Jezus op 21 mei 1983

legioen-kleine-zielen-1c“Uw onderbewustzijn leert opvangen wat Ik u wil laten verstaan. Leer luisteren zonder te horen. Leer zien zonder te zien. Leer spreken in stilte. Wees aandachtig! Kijk Me aan! Zeg niets!

Ik ken uw problemen en uw bedoelingen beter dan gij zelf… Het leven van een ziel wil Ik verrijken. De dwaasheid van de enen, de onverantwoordelijkheid van de anderen, de miskenning van Mijn werk in u… zijn lessen van nederigheid voor u. Er zijn twee manieren van spreken in u: die van de Geest en die van uw mensheid! Denk aan de H. Geest…

Leer uw mensheid het zwijgen op te leggen. Het is nodig dat het gekwetste lam in Mijn armen komt schuilen. Ik ben de Grote Geneesheer van de zielen en de lichamen.

HERINNER U DAT NIEMAND IETS KAN ZONDER LANGS MIJN MOEDER EN MIJ TE GAAN.”

BOODSCHAP VAN DE BARMHARTIGE LIEFDE AAN DE KLEINE ZIELEN. (21/05/83)