Inhoudsopgave Tijdschrift December 2017

Tijdschrift Legioen Kleine Zielen, Landgraaf, Jaargang 1, Nummer 3, December 2017.
Uitgifte: 8 december 2017 (28 pagina’s)
 
Het tijdschrift zal nog voor de Kerstmis bij de leden in de bus liggen.
 
Thema: De H. Communie
 
Wie het sacramenteel Lichaam van Christus ontvangt, het heilig Sacrament des altaars, wordt nog meer ingelijfd in het mystieke Lichaam van Christus, de Kerk. Als het ene lidmaat lijdt dan lijdt het andere mee. We dragen elkaar, we bidden voor elkaar. Christus draagt ook op voor elkaar te bidden. Wie het sacramentele Lichaam van Christus ontvangt, draagt zorg in het bijzonder voor de zielen die behoren tot het mystieke Lichaam van Christus. In het heilig Sacrament is Jezus geheel aanwezig; Lichaam en Bloed, Ziel en Godheid van Jezus. Dit sacrament verbindt ons met zielen, kleine zielen, zielen die gebed nodig hebben.” – Proost pastoor J.M. Burger
 
 
Pagina en Inhoud
 
02 Gebed van de H. Theresia van Lisieux
03 Aanhefje door de proost pastoor J.M. Burger
04 Woord van de voorzitter dhr. R. Keuven
08 Woord van de hoofdredacteur pastoor Geudens
09 Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de kleine zielen; de boodschap van 17 maart 1977
10 Mgr. E. De Jong: De Barmhartige Liefde kwam opeens mijn leven binnen
13 Pater J.A. Hardon SJ: De Werkelijke Tegenwoordigheid van Jezus Christus in de H. Eucharistie
21 Gebedsgroep Amsterdam
22 Gebedsgroep Berg en Terblijt
23 Gebedsgroep Den Haag
24 Gebedsgroep Nijmegen
25 Gebedsgroep Parkstad
26 Gebedsgroep Venlo
27 Stichting – Abonnementen – Contact
28 Gebed H. Hoofd van Jezus