Beloften van Maria aan hen, die de Rozenkrans bidden

Boodschappen van Maria

6281710478_682c17c1feDe zalige Alain de la Roche ontving deze beloften van de H. Maagd Maria:
 
1. Wie de Rozenkrans godvruchtig bidt en daaraan trouw blijft, zal al zijn gebeden verhoord zien.
 
2. Ik beloof een heel speciale bescherming en bijzondere genaden aan ieder die de Rozenkrans bidt.
 
3. De Rozenkrans zal een ondoordringbaar schild zijn en de ketterijen teniet doen. Het zal de zielen bevrijden van het juk van de zonden en van verkeerde nijgingen.
 
4. Door het bidden van de Rozenkrans zal men deugdzamer gaan leven en Gods barmhartigheid verwerven. In de harten zal de liefde tot God de plaats gaan innemen van de vergankelijke genegenheden. Veel zielen zullen zich heiligen.
 
5. De ziel die Mij haar vertrouwen toont door het bidden van de Rozenkrans zal niet verloren gaan.
 
6. Ieder die de Rozenkrans bidt, zal geen ongelukkig einde hebben. De zondaar zal zich…

View original post 187 woorden meer