14 maart 2017 sterfdag Marguerite

Marguerite lkz

Op 14 maart gedenken wij de sterfdag van Marguerite die stierf in het jaar 2005, ondertussen reeds 12 jaar geleden.

Ze overleed te Luik op 14 maart 2005. Nu mag zij in eeuwigheid leven bij haar geliefde Jezus, die ooit tot haar heeft gezegd:

“Laat de tijd zijn tijd hebben, mijn klein mysterie. Voortaan zult gij ‘glimlach van God’ heten. In de hemel zal dit uw naam zijn.” (Boodschap 19.10.1994)

Verder lezen op: https://hetlegioenkleinezielen.wordpress.com/marguerite/