Het H. Hart, het H. Hoofd en de heilige Wonden van Jezus

H. Hoofd van Jezus

HET H. HART, HET H. HOOFD EN DE HEILIGE WONDEN VAN JEZUS

Bewerking door pastoor Geudens voor website Legioen Kleine Zielen

Het boekje ‘Jezus, gekruisigd en verrezen, Heil van de wereld’, heeft me (dit is;pater R. Jaouen C.M.) geïnspireerd bij het schrijven van dit hoofdstuk. Ik heb deze Boodschap doorgenomen en er veel gelijkenissen met het ‘Dagboek van Marguerite’ in gevonden. De lectuur van dit boekje kan het christelijke leven van een leek, kloosterling of priester grondig beïnvloeden. Ik zal het u uitleggen in functie van de Boodschap van de “Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen” door niet alleen de punten van overeenkomst aan te halen, maar eveneens de schijnbare verschilpunten. In feite vullen beide Boodschappen elkaar aan.

1.De Boodschap van de Barmhartige Liefde en de Heilige Wonden

De Boodschap van 8 april 1966 over het Lijden treft ons diep. Jezus’ eigen overwegingen zijn treffend: zij beslaan twee bladzijden…

View original post 1.533 woorden meer