Boodschap 2-5-1971

Boodschap 2 mei 1971
lkz-website-3Jezus: “Vraag mijn priesters , dat ze mijn volk herbronnen in de Liefde en de Waarheid.

De priester draagt het merkteken van zijn God, het is onuitwisbaar en als zodanig heeft hij recht op de diepste EERBIED vanwege al mijn kinderen.

De dwaling en de ontrouw van sommige leden van de Heilige Kerk kan het stempel NIET uitwissen waarmee de Heer hun ziel gemerkt heeft.

Bidt met GROTE NAASTENLIEFDE voor uw priesters die blootstaan aan verschrikkelijke bekoringen.

Mijn kleine zielen, stelt uw trouw en uw liefde tegenover de machten van het kwaad die de wereld beheersen met hun ketterijen.

Blinden leiden blinden op dit ogenblik. Ze hebben alle zin voor de bovennatuurlijke realiteiten verloren en de mens is een god geworden voor de mens. Ze aanbidden wat ze moesten verbranden. Op listige wijze doden zij God in de zielen.

De liefde heeft antennes die de golven van het kwaad opvangen en deze teniet doen.
MAAR WIE DE LIEFDE NIET HEEFT IS VERLOREN.”