Preek voor de kleine zielen: Jozef blijft op God vertrouwen

St. Jozef blijft op God vertrouwen, zelfs als de wereld op zijn kop staat

Op de laatste zondag van de advent wordt de schijnwerper gezet op Maria en Jozef. Zij wijzen ons op het wonder van de geboorte, want God de Zoon wordt geboren op een bijzondere wijze, die wij enkel in geloof kunnen aannemen. Dat kan een innerlijke worsteling betekenen. Bij Jozef was dat niet anders. Hij heeft zelfs gedacht in stilte van Maria te scheiden. Waar gaat het over bij Jozef? Een scheiding? Waarom? Niet omdat hij niet van Maria zou houden, niet omdat Maria niet van hem zou houden. Een scheiding waarom? Ze zijn net verloofd. Voor de Joodse wet zijn ze al man en vrouw. Alleen woont Maria nog niet in zijn huis. Maar er is al een jawoord aan elkaar gegeven. En dan nu plotseling een scheiding?

Waarom wil Jozef scheiden? Het antwoord lijkt heel simpel: Zijn bruid Maria is namelijk al in verwachting. Jozef weet, dat het kind niet van hem is. Wíj hebben dan snel onze conclusie klaar.

Maar voor Jozef betekent het een innerlijke strijd. Jozef heeft een moeilijke tijd. Hij voelt, hoe hij van Maria blijft houden, ondanks de onzekerheid. Voor hem is Maria bepaald niet de eerste de beste bruid. Jozef, uit het nageslacht van koning David, een man van adel dus, is óók niet de eerste de beste bruidegom. Het lijkt hem weliswaar beter om van het huwelijk af te zien, maar dan wel op een edele manier. Hij neemt de schuld op zich. Niemand hoeft hier iets van te weten. Niemand hoeft hier iets van te begrijpen. Maria mag niet de dupe worden, niet als er iets menselijks gebeurd is en zeker niet als er iets goddelijks gebeurd is.

Hoe kan Jozef dat? Het antwoord lijkt wat simpel, maar toch is dat het antwoord: hij kan het door zijn geloof. Jozef gelooft in Gods voorzienigheid, want zijn geloof ligt dieper. Zijn geloof is misschien het best zo te omschrijven, dat Jozef nog op God blijft vertrouwen, zelfs als de wereld op zijn kop staat. Dat is het geloof van Jozef. Hij durft te vertrouwen op God. Alles beter dan Maria te schande maken.

Tijdens die innerlijke strijd krijgt hij tijdens een droom de boodschap: ”Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw tot u te nemen. Het Kind in haar schoot is van de heilige Geest.”

Wat moet die droom veel gedaan met hem hebben! Niet zomaar een droom, nee een droom waarin God tot hem sprak. Een droom die zijn leven weer richting geeft en het vertrouwen in God bevestigt. Een droom, met een ongelooflijke boodschap: dit Kind is van de heilige Geest. De situatie met Maria was al ongelooflijk, maar dit Teken (Gods Zoon die mens wordt in de schoot van de Maagd Maria) uit de Hemel is bijzonder!

Met Jozef gaan we op weg naar kerstmis. Dat is de adellijke weg, van de echte adel, de adel van het hart, van een adellijke ziel, een nobele mentaliteit en een onverwoestbaar geloof.

Als u deze dagen het Jozefbeeldje in de stal zet, doe dat dan niet achteloos of nonchalant, maar denk erbij na van wie dat beeldje een uitdrukking is. En doe er een gebedje bij, dat wij mogen groeien in diezelfde adel, in datzelfde geloof. Dan zal God ook in onze tijd ongelooflijke dingen doen, dan wordt het kerstmis niet alleen in de kerk, of thuis aan de maaltijd, maar in het diepst van onze ziel, geboorte van goddelijk leven.