Het genadejaar van de Barmhartigheid in praktijk gebracht – vraag en antwoord

Het genadejaar van de Barmhartigheid is door de meeste gelovigen met vreugde ontvangen, maar velen blijken er in de praktijk niet goed raad mee te weten. Bij deze enkele vragen en antwoorden. – met vriendelijke groet, pastoor Geudens

De Argeloze Duif

Het Jaar van Barmhartigheid is inmiddels ruim anderhalve maand geleden begonnen. U begrijpt dat het Jaar van Barmhartigheid te maken heeft met onze relatie met God. De barmhartigheid van God is zijn antwoord op het berouw en het vaste voornemen van de mens zich te beteren. Men moet daarbij de parabel van de verloren zoon voor ogen houden. De zoon, die naar huis terugkeert, is vol berouw. Hij erkent zijn zonden door te zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u; ik verdien niet meer uw zoon te heten.” De vader ziet dat zijn berouw oprecht is en schenkt hem barmhartigheid d.w.z. hij vergeeft hem en spreekt niet meer over zijn zonden. Hij zegt: “Mijn zoon hier was dood (geestelijk) en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden.” Hij neemt hem opnieuw als zoon aan en er wordt feest gevierd. Jezus zegt: ”Er is…

View original post 891 woorden meer