Gebedsgroep LKZ Maastricht 17 november – Mgr. E. De Jong

Dinsdag 17 november, Gebedsdag LKZ Maastricht. Parochiekerk St. Petrus Banden te Heer, Maastricht. 

Programma: 11.00 uur rozenkrans en Marialitanie 11.30 uur Heilige Mis 12.15 Pauze in de pastorie. Voor soep, koffie/ thee wordt gezorgd. 13.00 uur Lezing/ Overweging, o.a. uit de Boodschap van de Barmhartige Liefde. 13.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament, met o.a. de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid en andere gebeden/ gezangen. 14.30 uur. Sluiting.

Geestelijke leiding: Bisschop Mgr. Dr. E. De Jong.

Contactpersoon: Mevr. Ria Schrijnemaekers. Tel: 043 – 361.89.06 E-mail: m.schrijnemaekers@ziggo.nl