Gebedsgroep LKZ Amsterdam op 11 november

Woensdag 11 november, gebedsdag LKZ Amsterdam (geestelijke leiding: Pastoor Pater Knudsen of Pater Hagenbeek).

LET OP, aangepast programma: 11.00 uur H. Mis met aansluitend Lof. Conferentie wordt meegegeven, nog geen bijeenkomst in de pastorie. 

Locatie: Sint-Agneskerk aan de Amstelveenseweg 161-163 te Amsterdam. 

Info: Mevr. Anki Garthoff, e-mail: anki.garthoff@kpnmail.nl