Met liefde naar de H. Eucharistieviering komen

De meesten van ons gaan sinds hun kindertijd elke zondag of toch bijna elke zondag naar de H. Mis. Voor veel gelovigen is het jammer genoeg een soort van routine geworden, waaruit, bij manier van spreken, het hart verdwenen is. Er is nog weinig besef over van wat er allemaal gebeurt en waar het om draait. Hierdoor komt het waarschijnlijk dat mensen afhaken, ‘het is maar een saaie boel’, ‘er worden woorden gesproken die weinig of niets meer zeggen’. In de een brief over de Eucharistie, sacrament van de liefde, staat geschreven: “De heilige Eucharistie is het geschenk van de zelfgave van Jezus Christus, waardoor Hij ons Gods oneindige liefde voor iedere mens openbaart.” Dit gebeurt elke H. Mis, elke Eucharistie, opnieuw. Het is aan ons om voor die liefde te leren openstaan en ze te leren kennen. Daarvoor hebben we tijd nodig. Is het misschien daarom dat de Heer zelf ons na elke consecratie uitnodigt met de woorden: “Blijft dit doen om Mij te gedenken”? Het is in het bewust en verlangend herhalen van deze gedachtenis dat onze openheid voor Zijn liefde kan groeien.
Het centrum van ons christelijk leven, is de H. Eucharistie ofwel de H. Mis! Het leidt ons naar de grootste schat die God ooit aan de mensen kon geven. Doorheen de Eucharistie confronteert Hij ons met het mooiste en grootste wonder van de Liefde van God voor de mensen, die Hij vanaf het begin oneindig liefheeft. Zou men zich een grotere Schat kunnen voorstellen dan God, Die Zich voor de mens zonder ophouden in Brood en Wijn opoffert? Zou God Zelf een groter wonder van Zijn Liefde kunnen bewerken, dan brood in Zijn Lichaam en wijn in Zijn Bloed te veranderen, om aan ieder van ons geestelijk voedsel te bieden?
We moeten helaas vaststellen dat wij vaak een nogal onverschillige houding aannemen tegenover dit grootste bewijs van Goddelijke Liefde! We moeten bovendien vaststellen dat de Eucharistie te weinig met ons kan doen; na zoveel jaren trouw aan de heilige Mis, bemerken we, dat het ons niet altijd kan raken en dat we weinig veranderd zijn. Hoe komt dat? De H. Mis is een ontmoeting met de Levende God. Hoe bereid ik mij voor op deze ontmoeting? Wat doe ik met deze ontmoeting? Wat zou ik moeten doen, opdat deze ontmoeting mij keer op keer meer geluk zal brengen?
Een oude levensregel, die elke moeder kent, luidt: wat je ook doet, doe het met liefde, met vreugde en overgave, bewust en vrijwillig, maar ook met verantwoordelijkheid!
Als we dit toepassen op de H. Mis, betekent dit dat het bijwonen ervan een bewuste daad moet zijn, een daad die het diep persoonlijke geloof en de acceptatie van de eucharistische tegenwoordigheid van Christus uitdrukt. De ontmoeting met Christus, Die uit liefde voor ons allen Zijn leven offert en tot Brood en Wijn van ons leven wordt, kan alleen maar een vreugdevolle ontmoeting zijn! Het is zo jammer dat wij de grote Liefde van Christus niet begrijpen en de Mis soms ervaren als een lastige aangelegenheid; het is zo jammer dat wij soms onbelangrijke dingen laten voorgaan en zo de grootste gave, die aan een mens kan geschonken worden, ontlopen!
Wat zou een vriend voelen, die iemand uitnodigt en een rijke maaltijd heeft klaargemaakt, als zijn gast slechts met tegenzin komt, tegen zijn zin een gesprek voert, geen vragen aan de gastheer stelt, geen sprankje interesse vertoont en er alleen op wacht, dat de maaltijd beëindigd wordt, om direct zo snel mogelijk naar huis te vertrekken, terwijl de gastheer een fijne tijd met hem wilde doorbrengen en hem gelukkig wilde maken‘? Dat zou voor de gastheer een grote belediging zijn. De kans is groot dat dit zelfs een zekere breuk van de vriendschap zou betekenen. De H. Mis is niets anders dan een feestmaal met de goddelijke Vriend, ja veel meer nog! Zij is het Levende Offer van het goddelijke Leven, dat wordt opgedragen voor ons en ons heil, voor de vrede en de liefde in de wereld. Daarom verdient de eucharistische Liefde van Christus het, dat wij haar beleven en haar schoonheid begrijpen.
Wij moeten ons bewust worden van de aangeboden genade en haar aannemen. Wij moeten met liefde naar de Eucharistieviering komen en ze vol verantwoording en bewust vieren. Deze bewustwording begint met ons voor te bereiden op de Eucharistie. Dat kunnen we op verschillende manieren doen: zorgen dat we op tijd in de kapel of kerk zijn, en er biddend stil staan bij wat we er komen doen, bidden tot de H. Geest, opdat ons hart open zou gaan voor de genade die wij zullen ontvangen; Maria vragen dat Zij ons hart voorbereidt op de ontmoeting met de Drieëne God, en alles wat ons hart wordt ingegeven.
Niemand kan ontkennen dat alle mensen verlangen naar vrede, liefde, vergeving, geluk… Als onze ontmoeting met Christus in de Eucharistie een blijde ontmoeting wordt, doordat wij er bewust en met liefde naartoe gaan en er ons goed op voorbereiden, dan zullen wij veranderd naar huis terugkeren. Wij zullen vreugdevol naar huis gaan, en deze vreugde kunnen delen met de mensen rondom ons, zo zullen wij actief meewerken aan de doorbraak van Gods Rijk van Liefde in onze gebroken wereld.
“Blijf dit doen om Mij te gedenken”, zegt Jezus ons in elke Heilige Mis. Laten we vandaag bidden dat wij voortaan op een nieuwe manier gehoor geven aan deze uitnodiging die Christus zelf tot ons richt.
Vgl https://bid24uur.wordpress.com/2018/08/25/21ste-zondag-door-het-jaar-b-2018