Mededelingen Legioen Kleine Zielen Nederland

Terugkijkend op het jaar 2015 kunnen we best zeggen, weer een roerig en intens jaar te hebben beleefd. Een paar momenten/gebeurtenissen zou ik hieronder speciaal willen noemen:

– De gebedsgroep in Heerlen is vanaf 1 januari verhuisd naar een nieuwe locatie, nl. Kloosterkapel van de Broeders van de H. Joseph, die gesticht zijn  door de eerbiedwaardige Mgr. Savelbergh. Adres: Gasthuisstraat 35 te Heerlen.

– De Jaarlijkse bestuursvergadering op zondagmiddag 1 maart. Het bestuur van LKZ Nederland bestaat thans uit 6 leden, daarbij bijgestaan door onze Proost Pastoor Burger en soms ook Mgr. De Jong.

– De mooie gebedsbijeenkomst, inmiddels bijna traditie, op Barmhartigheidszondag in de kerk van Berg en Terblijt met een opkomst van ruim 70 mensen.

– Een zeer geslaagde bus- en autobedevaart op woensdag 6 mei naar Banneux en Chèvremont onder geestelijke leiding van Pastoor Burger. De afsluitende H. Mis in de kapel van de Barmhartige Liefde, met zo’n 70 tot 80 bedevaarders, was het hoogtepunt van een mooie en genadevolle dag. We gingen weer met nieuwe hoop en kracht naar huis.

– Helaas zijn ons afgelopen jaar ook weer diverse trouwe kleine zielen komen te ontvallen. Naast het grote verlies door het overlijden van ZEH. Luc Vanstraelen, denken we o.a. ook aan het overlijden van Mevr. Corrie Keuven-Lemmens (gebedsgroep Heerlen), Mevr. Rini Klickhamers (gebedsgroep Berg en Terblijt), Dhr. Maurice Hendriks (België), Mevr. Markx (vroeger lid van de gebedsgroep van Den Haag).

Daarnaast schrokken we erg in Augustus, toen we vernamen van het ziek zijn van onze proost Pastoor Burger. Het zag er erg zorgelijk uit. Nu, na diverse onderzoeken in het ziekenhuis en de diagnose eenmaal bekend is, gaat het gelukkig weer wat beter met zijn gezondheid. Hij zal wel rustiger aan moeten doen.

– Een goed bezochte gebedsmiddag met Mgr. De Jong op zondag 27 September te Berg en Terblijt. Na de H. Mis en Aanbidding heeft hij een inspiratievolle conferentie gehouden over het thema: ware nederigheid.

– De verdere ontwikkeling van de website van LKZ Nederland, waarvoor veel dank aan Pastoor Geudens. In de afgelopen maand heeft hij een banner gemaakt, die op de website van het Katholiek Nieuwsblad is geplaatst. Dit heeft geleid tot een flinke toename van het aantal bezoeken aan onze website. De banner (Christus Koning) is nog tot ongeveer Kerstmis te zien op de website van het Katholiek Nieuwsblad.

Voor 2016, het Jaar van Barmhartigheid, is thans reeds het volgende bekend:

–     De gebedsgroep van Heerlen gaat vanaf 1 januari gedeeltelijk naar een nieuwe kerk, nl. de Petrus en Pauluskerk te Landgraaf. Hier sluiten we dan aan bij de 1e vrijdag van de parochie, met om 18.30 uur Aanbidding en aansluitend om 19.00 uur een H. Mis. De gebruikelijke gebedsbijeenkomsten in de Kloosterkapel van de Broeders van de H. Joseph op de 3e donderdag blijven gewoon bestaan, alleen zal het nu afwisselend per maand worden. Beide bijeenkomsten zullen worden geleid door pastoor Geudens. Voor nadere informatie over data, tijdstippen en locatie verwijs ik u naar de website:  https://hetlegioenkleinezielen.wordpress.com 

–     Speciale gebedsmiddag op Barmhartigheidszondag 3 April met biechtgelegenheid in de kerk van Berg en Terblijt, aanvang 14.30 uur met biechtgelegenheid. Om 15.00 uur H. Mis met aansluitend Aanbidding en daarna gezellig samenzijn.

–      Op zaterdag 11 juni bedevaart naar Chèvremont, (met op de heenreis een bezoek aan de oude Cisterciënzer Abdij Val Dieu, België) bedoeld voor alle Nederlandse kleine zielen. De gebedsgroepen uit Amsterdam/Nijmegen/Venlo zullen proberen middels een busbedevaart naar Banneux/Chèvremont hierbij aan te sluiten. Het programma van die dag is nog niet bekend, wel dat Mgr. De Jong (Hulpbisschop van Roermond) deze bedevaart zal gaan begeleiden.

Raymond Keuven, voorzitter LKZ Nederland

Advent 2015